Regnbågsfamiljer med fokus på barnen

Våra grundläggande värderingar får vi med oss redan som barn; vad vi lär oss av vår omgivning är vad som kommer att prägla oss resten av våra liv och har naturligtvis en stor påverkan på vårt samhälle. I år har Pride Varberg därför valt att fokusera på och belysa ”regnbågsfamiljer”. Vad man väljer att lägga i begreppet står alla fritt, men vi har valt att definiera det som en familj där det ingår minst en HBTQI-person. Kanske är det ett samkönat föräldrapar, kanske är det en bror som är bisexuell eller en dotter som är homosexuell. Kanske är en pappa transsexuell. Alla familjer ser olika ut, men lika fullt är det en familj.

årt syfte med årets tema är att belysa olika familjekonstellationer och de svårigheter som dessa möter i olika sammanhang i vårt samhälle. Målet är att skapa ett öppet klimat i Varberg, vilket vi är övertygade om ger en mer kreativ stad där vi alla har samma rättigheter och möjligheter.