Ny styrelse

Ny styrelse

På årsmötet 2020 valdes ny styrelse för föreningen ProLove i Varberg:

  • Annica Cauchy – Ordförande.
  • Anna Larsson – Kassör.
  • Victor Hermansson – Sekreterare.
  • Viktoria Strand – Ledamot.
  • Lena Salomonsson – Ledamot.
  • Debbie Ericsson – Suppleant.
  • Elvira Cauchy Andersson – Suppleant.