Pride Varberg

29 juni 2019

För femte året i rad får Varberg sin stoltaste fest! För oss betyder Pride ett tillfälle då vi får möjlighet att sätta Varberg på kärlekskartan och visa att vi är en stad som står för öppenhet, tolerans och allas lika värde.

 

ProLove, som arrangerar Pride Varberg, är en ideell förening som är fristående, religiöst och partipolitisk obunden. Vårt syfte och mål är att arbeta för en större medvetenhet och acceptans för HBTQIA-personer i Varberg.

I år har vi valt att uppmärksamma HBTQIA-rörelsens historia eftersom det är viktigt att aldrig glömma de som kämpat före oss för de rättigheter vi idag faktiskt har. Det är också viktigt att komma ihåg att än är arbetet inte färdigt. Fortfarande diskrimineras människor i vårt land pga sin sexuella läggning och könsidentitet och HBTQI-personer har betydligt sämre psykisk hälsa jämfört med heteropersoner. Självmordsförsök är också dubbelt så vanliga hos HBTQIA-personer.

 

Det är i år 50 år sedan Stonewallupproret som anses vara en vändpunkt i HBTQIA-historien, då tusentals människor gjorde uppror och demonstrerade mot det våld och trakasserier de utsattes för. Det var startskottet för den rörelse vi idag kallar Pride.

Varbergs Pride

Paraden

Årets stoltaste tåg börjar och avslutas i Societetsparken. Vi tågar genom Varberg för att stå upp för allas lika rätt till kärlek och sin egen könsidentitet.

SE PARADVÄGEN HÄR »

 

Är ni en organisation eller grupp på mer än 10 personer som vill delta i paraden?

ANMÄL ER HÄR »